Veřejná sbírka pro ARO VN Olomouc na přístroj k zajištění mobilní ÚPV Oxylog 3000 plus

Občanské sdružení PROMERITUM vyhlašuje veřejnou sbírku na Oxylog 3000 plus – mobilní systém pro úplnou plicní ventilaci pro ARO VN Olomouc. Na uvedeném pracovišti dosahují výborné výsledky v péči o pacienty a rozšíření možností poskytované péče o další technické vybavení přispěje ke zkvalitnění péče v celém našem regionu.

Systém je určen akutní pacienty s dýchacími komplikacemi, poúrazové stavy, pacienty po transplantaci plic a mnoho dalších. Slouží k možnosti převozu pacienta na odborná vyšetření což bez tohoto mobilního zařízení u pacientů napojených na ÚPV nebylo možné.


Přispějte prosím na dobrou věc!

Číslo účtu sbírky: 5998862001/5500

Zobrazit stav účtu »


Záštitu nad akcí „Veřejná sbírka na Oxylog 3000“ převzal poslanec parlamentu Pavel Jelínek, současný předseda spolku.

Pořadatelem akce je PROMERITUM o.s., sbírka byla oznámena Krajskému úřadu Olomouckého kraje. Účelem sbírky je získání prostředků na zakoupení plicního ventilátoru Oxylog 3000 pro ARO VN Olomouc.

Sbírka je oznámena od 1.5.2018 do 31.12.2018.