KontaktyPROMERITUM z.s.
Schweitzerova 99
779 00 Olomouc

IČO: 22909788
č.ú. 5999021001/5500
promeritum@promeritum.cz

Výbor sdružení:Tel:Mobil:
Ing. Pavel Jelínek, PhD. +420 587 438 201 +420 604 299 484
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
Taťána Riedelová +420 728 421 672