14 Listopad 2012

Předání laseru

Vyvrcholením téměř dvouleté snahy bylo slavnostní předání laseru pořízeného ze sdružených prostředků LF UPOL a naší sbírky. Za přítomnosti zástupců Univerzity Palackého, Fakultní nemocnice, pana arcibiskupa a dalších hostů byl laser předán do užívání na onkologii Plicní kliniky FN Olomouc.

Fotogalerie