25 Květen 2011

Plicní nemoci v regionu

Známé i neznámé informace o plicní klinice FNOl a plicních nemocech v našem regionu. Trendy ve vývoji těchto nemocí a způsoby léčby nejhorší z nich, rakoviny. Pro ty kdo se nemohli zúčastnit jsou v posledních dvou obrázcích presentace. Presentace podléhají autorskému zákonu, tak prosím nešířit.

Fotogalerie

Seminář zaháji Pavel Jelínek, předseda sdružení..Zajímavé informace přednesl prof.MUDr.Vítězslav Kolek, DrSc., přednosta plicní klinikynejen členové našeho sdružení byli zaujati přednáškou a bedlivě sledovali...a to až do poslední chvíle skoro dvouhodinového semináře končícího přednáškou MUDr.Jakubce....Presentace "Plicní nemoci v regionu"Presentace "Invazivní a intenzivní pneumologie"Na závěr MUDr. Jakubec